article banner
Legal

Transitievergoeding: compensatie met terugwerkende kracht

De wetswijziging ter compensatie van de transitievergoeding na langdurige ziekte krijgt een terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die tot inwerkingtreding van het wetsvoorstel al een transitievergoeding betaalden, ook gecompenseerd worden. De compensatie is echter beperkt tot de duur van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever.

Wetsvoorstel transitievergoeding

In november 2016 schreven wij al over het wetsvoorstel ter compensatie van de transitievergoeding die de werkgever verschuldigd is bij einde dienstverband na langdurige ziekte. De compensatie geldt voor iedere werkgever en het UWV verstrekt deze vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf).

Er wordt geen onderscheid gemaakt naar de wijze waarop de beëindiging plaatsvindt of naar de aard van het dienstverband. Hiermee wil de regering voorkomen dat de werkgever onnodig naar de rechter of het UWV stapt voor beëindiging.

Gevolgen voor slapend dienstverband

Omdat de compensatie van de transitievergoeding wordt berekend over de periode tot het einde van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, kan het ongunstig zijn om het dienstverband van de werknemer voort te laten duren na dit tijdstip, het zogenaamde ‘slapende dienstverband’. De werkgever betaalt geen salaris meer na twee jaar arbeidsongeschiktheid. Voor de berekening van de transitievergoeding wordt echter het hele dienstverband meegenomen en kan die transitievergoeding hoger uitvallen dan het bedrag waarvoor de werkgever gecompenseerd wordt. Volgens Sophie Muylaert, bedrijfsjuridisch adviseur bij Grant Thornton, wordt het ‘slapend houden’ van de arbeidsovereenkomst hiermee financieel ongunstig voor werkgevers. Zij adviseert dan ook een arbeidsovereenkomst met een werknemer die langer dan twee jaar ziek is geweest te beëindigen.

Inmiddels is de datum van inwerkingtreding uitgesteld naar 1 januari 2019, als het wetsvoorstel de goedkeuring van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer krijgt. We wachten het dus nog even af.

Wilt u meer weten over de transitievergoeding? Neem dan contact op met onze bedrijfsjuridisch adviseurs.