article banner
Belastingen

Uitstel van betaling voor aanslag IB 2014

Hebt u in 2014 loon of een uitkering ontvangen en hebt u daarnaast een bijzondere beloning ontvangen, zoals vakantiegeld of een 13e maand? Dan heeft uw werkgever of uitkeringsinstantie nog geen rekening kunnen houden met het inkomensafhankelijk worden van de Algemene Heffingskorting en de Arbeidskorting. Hierdoor kan het gebeuren dat u over 2014 nog belasting moet bijbetalen. Zie ons eerdere nieuwsitem hierover.

Moet u in 2014 IB bijbetalen, dan kunt u gebruikmaken van een generiek uitstel van betaling. Alle belastingplichtigen (dus niet alleen de belastingplichtigen die een aanslag ontvangen op grond van de nog niet verwerkte inkomensafhankelijkheid van de heffings- en arbeidskortingen) die  een aanslag IB 2014 met een te betalen bedrag ontvangen, die een dagtekening heeft vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016, krijgen automatisch uitstel van betaling. Het generieke uitstel betreft niet alleen de bijbetaling, maar het hele bedrag van de aanslag!  

Het uitstel is voor de duur van vier maanden en komt bovenop de bestaande termijn van zes weken. Het uitstel van betaling geldt zowel voor voorlopige aanslagen als voor definitieve aanslagen IB over 2014. Gedurende het uitstel hoeft u geen invorderingsrente te betalen. Het generieke uitstel van vier maanden geldt ook voor de aanslag ZVW.

U moet wel binnen de verruimde periode betalen om gebruik te maken van het generieke uitstel. Anders bent u invorderingsrente verschuldigd vanaf de datum waarop de wettelijke betalingstermijn van zes weken is verstreken.