article banner
Tax

Verplichte btw-registratie e-diensten in Zwitserland

Bob van der Steen

Levert u elektronische diensten, via internet bijvoorbeeld, of telecomdiensten (hierna e-diensten) aan Zwitserse particulieren? Dan bent u vanaf 1 januari 2018 verplicht te registreren voor de btw, ongeacht de omvang van uw omzet in Zwitserland. Er is een kleine escape.

Is uw omzet meer dan 100.000 Zwitserse frank?

Tot nu toe is de regel dat een buiten Zwitserland gevestigde ondernemer alleen hoeft te registreren als de omzet e-diensten in Zwitserland meer bedraagt dan 100.000 Zwitserse frank (CHF) per jaar. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2018 is de regel dat u moet registreren als uw totale omzet van alle leveringen en diensten wereldwijd meer dan CHF 100.000 (of een equivalent daarvan) bedraagt en u natuurlijk e-diensten verkoopt aan in Zwitserland woonachtige particulieren, of andere niet btw geregistreerde afnemers. Blijft u onder deze grens? Dan hoeft u niet te registreren.

De nieuwe fiscale vereisten

Heeft u omzet e-diensten naar Zwitserland dan is de kans groot dat u moet registreren. De vereisten zijn niet mals. U moet een fiscaal vertegenwoordiger aanwijzen, een garantie stellen en btw aangiften laten doen door uw fiscaal vertegenwoordiger. Heeft u een relatief geringe omzet naar Zwitserland, dan zijn uw kosten onevenredig hoog.

Advies: richt een aparte onderneming op

Wij kunnen ons voorstellen dat dit voor veel ondernemers reden is om de Zwitserse markt te verlaten. Een alternatief kan zijn deze activiteiten onder te brengen in een aparte onderneming die niet aan de registratiecriteria voldoet. Maar hoe het ook zij: dit soort zaken doen in Zwitserland wordt minder aantrekkelijk.

Mocht u meer willen weten of advies wensen voor btw-registratie in Zwitserland, neemt u dan contact op met onze btw-adviseurs.

Gerelateerde artikelen