article banner
Private clients

Wat is de impact van scheiden op mijn vermogen?

Erik van der Sande Erik van der Sande

Keuzestress na een echtscheiding

Een echtscheiding kan fiscaal veel gevolgen hebben. Het fiscaal partnerschap eindigt pas als u beiden niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat en bovendien een verzoek tot echtscheiding is ingediend. Uw inkomsten en aftrekposten zijn dan niet meer gezamenlijk. Al kunt u er nog wel voor kiezen om fiscaal partners te zijn in het jaar van de echtscheiding. Keuzes die uw in het jaar van echtscheiding lastig maken.

Drie voorbeelden over de verdeling van vermogen

Bent u gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? De verdeling van uw vermogen is hiervan afhankelijk. Drie voorbeelden waar u rekening mee kunt houden:

  1. Indien huwelijkse voorwaarden gelden, wat is daar de uitwerking van?
  2. Indien sprake is van afspraken tussen u en uw voormalig partner, zijn die afspraken dan juist uitgevoerd en nagekomen?
  3. Mogelijk zijn in het verleden schenkingen ontvangen. Wat betekent dat voor de verdeling van het vermogen?

Uw vermogen wordt in principe verdeeld aan de hand van de huwelijkse voorwaarden. Vaak is achteraf lastig vast te stellen aan wie welk vermogen moet worden toegerekend. De tenaamstelling kan uitkomst geven.

Laat uw huwelijkse afspraken vooraf controleren

In veel huwelijkse voorwaarden is bijvoorbeeld een 'periodiek verrekenbeding' overeengekomen. Echter wordt een dergelijk verrekenbeding vaak niet uitgevoerd. De rechter oordeelde eerder dat er dan sprake is verdeling van de waarde alsof er een gemeenschap van goederen is. In plaats van een verdeling op basis van de huwelijkse voorwaarden wordt het vermogen 50/50 verdeeld. Voor de meest vermogende is dat een onaangename verrassing. Als u en uw (voormalig) partner afspraken hebben, laat uw afspraken dan vooraf controleren op fiscale gevolgen en kansen. Reparatie achteraf is niet altijd zonder fiscale gevolgen mogelijk.

Wilt u uw huwelijkse afspraken laten beoordelen? 

Neem dan contact met ons op

Gerelateerde artikelen

Wat is de impact van scheiden op mijn vermogen?

Bent u gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen? De verdeling van uw vermogen is hiervan afhankelijk. Lees over drie voorbeelden waar u rekening mee kunt houden.

Hoe ziet mijn pensioen eruit na de echtscheiding?

Tijdens uw huwelijk bouwt u samen pensioen op, het ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Mogelijk hebt u hier al bij het aangaan van het huwelijk over nagedacht. Door bijvoorbeeld in de huwelijkse voorwaarden vast te leggen hoe bij een eventuele scheiding het pensioen verdeeld wordt. Wanneer niets is geregeld, is de Wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding van toepassing. Lees meer over de fiscale gevolgen voor uw pensioen na scheiding.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? Lees meer over de financiële gevolgen voor uw koopwoning na echtscheiding.

Welke gevolgen heeft een echtscheiding voor mijn onderneming?

Als ondernemer krijgt u bij een echtscheiding het nodige voor de kiezen. Naast keuzestress over de verdeling van het vermogenhet pensioen en de koopwoning komt u ook voor de vraag te staan of de onderneming kan worden voortgezet. En zo ja, wat moet u aan uw ex-partner betalen? Dit kan leiden tot vele discussies. Het uitkopen van uw ex-partner kan een behoorlijke aanslag betekenen op de financiering. En vergeet niet dat u mogelijk ook alimentatie moet betalen. Lees meer over de gevolgen van een echtscheiding voor uw onderneming.