article banner
Healthcare

Welk btw-tarief voor medicijnen en medische hulpmiddelen?

Ronald Bergenhenegouwen Ronald Bergenhenegouwen

Met enige regelmaat zorgt de huidige wetgeving voor verwarring bij het bepalen van het btw-regime voor medicijnen en medische hulpmiddelen. Staatssecretaris Wiebes heeft in zijn brief van 25 oktober 2016 een verduidelijking in de wetgeving aangekondigd. Hieronder sommen wij enkele wijzigingen of onduidelijkheden in de verschillende btw-tarieven voor u op.

Lees meer btw-gerelateerde artikelen >>

Verpleging of verzorging

Wanneer het verstrekken van een medicijn onderdeel is van de verpleging of verzorging van een persoon, is deze levering in zijn geheel vrijgesteld van btw. Er drukt geen btw op bijvoorbeeld de medicijnen (en de behandeling) die wordt gegeven in een ziekenhuis.

Geneesmiddelen

De afzonderlijke levering van geneesmiddelen, bijvoorbeeld door een apotheek, is belast tegen het verlaagde btw-tarief van 6%. Geneesmiddelen vallen onder het 6%-tarief als ze zijn geregistreerd of voldoen aan de definitie die de Geneesmiddelenwet geeft. Naast geneesmiddelen zijn bijvoorbeeld ook voorbehoedsmiddelen en verbandmiddelen belast tegen het verlaagde tarief.

(Medische) hulpmiddelen

Medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor toediening van geneesmiddelen of die samenhang vertonen met de medische verzorging van een persoon, zijn ook belast met 6% btw. Hierbij kunt u denken aan katheters, medicijnvernevelaars, maar ook een kunstarm of gehoorapparaat.

Actualisering btw-wetgeving

In zijn brief van 25 oktober 2016 heeft de Staatssecretaris Van Rijn een verduidelijking in de wetgeving aangekondigd. Deze verduidelijking volgt naar aanleiding van een discussie over het wel of niet toepassen van het 6% tarief bij producten waarvoor geen handelsvergunning (RVG-nummer) was afgegeven. Voor specifieke producten, zoals nierdialysevloeistof en –concentraten geldt volgens de Staatssecretaris het verlaagde btw-tarief. De wetgeving wordt hierop aangepast.

Levering van medicijnen

De levering van medicijnen is belast met 6% btw. Indien dezelfde medicijnen onderdeel zijn van de verpleging of verzorging van een persoon, dan zijn de medicijnen vrijgesteld van btw. Het 6% tarief kan van toepassing zijn in gevallen waarin geen handelsvergunning is afgegeven. Wij raden u daarom aan uw huidige assortiment én nieuwe producten zorgvuldig opnieuw te beoordelen. Onze btw-adviseurs en Healthcare specialisten zijn u hierbij graag van dienst zijn.