article banner
Fiscaal

Nieuwe ketenaansprakelijkheid voor loon ingevoerd

1 januari 2016 treedt de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) volledig in werking. Dit kan voor u als opdrachtgever of aannemer verstrekkende gevolgen hebben.

Aansprakelijkheid achterstallig loon

Op basis van de WAS kunt u al sinds 1 juli jl. als opdrachtgever of aannemer aansprakelijk worden gesteld voor achterstallig loon van de werknemers van úw opdrachtnemer of onderaannemer. Let op: in tegenstelling tot de reguliere ketenaansprakelijkheid, maakt bij deze ‘ketenaansprakelijkheid voor loon’ ook de hoofdopdrachtgever onderdeel uit van de keten!

Als gevolg van de WAS kan een werknemer bij onderbetaling een loonvordering indienen bij zijn werkgever. Ook kan de werknemer u als opdrachtgever van zijn werkgever aansprakelijk stellen. Indien dit geen uitkomst biedt, dan kan de werknemer de eventuele hogere opdrachtgevers aanspreken.

Wat te doen als opdrachtnemer?

In geval van niet-verwijtbaarheid wordt niet toegekomen aan aansprakelijkheid. Het advies is dan ook om met betrekking tot de opdrachtnemer in ieder geval zorg te dragen voor het volgende:

  1. controleer de inschrijving in het Handelsregister;
  2. vraag naar een certificaat of keurmerk voor loonbetaling;
  3. betaal een goede prijs voor de werkzaamheden;
  4. zorg voor een contract met duidelijke afspraken;
  5. en grijp in als het toch misgaat.

Verplichtingen WAS

Vanaf 1 januari 2016 regelt de WAS tevens een aantal zaken die ervoor moeten zorgen dat werknemers conform wet, cao of individuele afspraken worden beloond. De verplichtingen die hieruit voortvloeien bestaan o.a. uit:

  1. het verplicht (gedeeltelijk) giraal uitbetalen van het loon;
  2. het verbod op bepaalde verrekeningen, zoals huisvesting of ziektekostenpremies met het wettelijk minimumloon (invoering inmiddels uitgesteld tot 1 juli 2016);
  3. en de uitbreiding van gegevensvermelding op de loonstrook, met name met betrekking tot onkostenvergoedingen.

Voor vragen over de gevolgen van de WAS in uw specifieke situatie en het WAS-proof maken van uw contracten en salarisadministratie kunt u contact opnemen met onze specialist.