article banner
Legal

Wet arbeidsmarkt in balans

Bent u voorbereid op de Wet arbeidsmarkt in balans?

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) komt er aan. De achterliggende gedachte ervan is om de kloof tussen vast en flex kleiner te maken en het stimuleert werkgevers personeel vast aan te nemen. De wet treedt in werking op 1 januari 2020. Lees meer over de belangrijkste wijzigingen.

Ontslagrecht aangepast

De Wet arbeidsmarkt in balans introduceert een nieuwe ontslaggrond, de zogezegde ‘i-grond’ of cumulatiegrond. Stel, een werknemer functioneert onvoldoende (d-grond), maar er is nog geen verbetertraject gestart; als gevolg hiervan raakt de arbeidsrelatie verstoord (g-grond). Ieder afzonderlijk zijn deze gronden onvoldoende voor ontslag. De nieuwe i-grond voorziet daarin. Bij de i-grond kunnen twee of meer ontslaggronden gecombineerd worden tot één voldragen ontslaggrond: de cumulatiegrond. Let wel, de kantonrechter kan bij de i-grond een hogere transitievergoeding toewijzen, maximaal 50 procent.

Transitievergoeding

De Wet arbeidsmarkt in balans wijzigt ook de berekening van de transitievergoeding. De transitievergoeding zal worden berekend vanaf dag 1 van het dienstverband (nu nog na 2 jaar) en de vergoeding bedraagt altijd een derde maandsalaris per dienstjaar. Diverse compensatieregelingen zullen verschijnen, onder andere voor kleine werkgevers die wegens faillissement hun bedrijf beëindigen, alsmede voor langdurig arbeidsongeschikten die na 104 weken ziekte uit dienst treden.

Ketenregeling

Onder de Wet arbeidsmarkt in balans wordt eveneens de ketenregeling verruimd.

Huidige ketenregeling Nieuwe 2020-regeling
Maximaal 3 tijdelijke contracten Maximaal 3 tijdelijke contracten
Maximaal 6 maanden tussenpoos Maximaal 6 maanden tussenpoos
Totale contractduur maximaal 24 maanden Totale contractduur maximaal 36 maanden

Dat betekent dat de tijdelijke contracten die u onder de Wet arbeidsmarkt in balans kunt aanbieden, gemiddeld langer kunnen duren dan onder de huidige regeling, 12 maanden ten opzichte van 8 maanden.

Oproepovereenkomsten

Ook ten aanzien van de oproepovereenkomsten komt het een en ander te wijzigen.

  • Oproepkrachten moeten tenminste 4 dagen van tevoren worden opgeroepen (bij cao te verkorten).
  • Toch afzeggen? Uiterlijk 4 dagen voor aanvang van het werk (bij cao te verkorten).
  • Te laat afgezegd? Dan is het loon over de totale bedoelde oproep verschuldigd.
  • Na 12 maanden moet u een oproepkracht aanbieden de gemiddelde arbeidsduur over de afgelopen 12 maanden ‘vast te klikken’ als zijn nieuwe gebruikelijke arbeidsduur per maand.

Oproepovereenkomsten

De manier waarop de WW wordt gefinancierd wijzigt: voor vaste contracten betaalt u als werkgever een lagere WW-premie dan voor flex-contracten. Over alle oproep-, nuluren-, min/max- en tijdelijke contracten betaalt u vanaf 2020 een hoge premie. Het verschil in het hoge en lage percentage is altijd 5 procent. Bijvoorbeeld, lage premie 1 procent, hoge premie 6 procent.

Lees meer over de Wet arbeidsmarkt in balans

Wilt u meer weten over het nieuwe arbeidsrecht?

Download onze whitepaper

Wet arbeidsmarkt in balans whitepaper

Nieuw arbeidsrecht

Wat wijzigt er? En hoe kunt u zich als werkgever hierop voorbereiden?

Meld u aan voor onze kennissessies

Wet arbeidsmarkt in balans

5 belangrijke wijzigingen voor oproepcontracten

Download

Wet arbeidsmarkt in balans

5% hogere loonkosten voor werknemers met een flexcontract

Download