article banner
Brexit

Wat betekent Macron’s winst voor uw handel met het VK?

Bob van der Steen

Nu Macron is verkozen tot president van Frankrijk is de opinie in het Verenigd Koninkrijk minder optimistisch over een 'soft Brexit'. Macron is een voorstander van een 'harde Brexit' en ziet hierin een kans om het geschonden blazoen van Frankrijk weer wat op te poetsen. Het Nederlandse bedrijfsleven kan daar wel eens slachtoffer van worden.

Harde Brexit

Over het algemeen is de winst van Macron goed gevallen. Macron is pro-EU, dit in tegenstelling tot zijn tegenkandidate Marine Le Pen. Voor wat betreft de Brexit steunt Macron de lijn die is uitgezet door Andrea Merkel en Jean-Claude Juncker, die vooralsnog een 'harde Brexit' voor ogen hebben. Dat betekent kortweg dat er geen sprake kan zijn van gunstige verdragen, als het Verenigd Koninkrijk de eindafrekening van geschat 100 miljard niet voldoet.

Gunstige handelsverdragen

Minister-president Rutte benadrukt dat het Nederlandse bedrijfsleven is gebaat bij gunstige handelsverdragen met het Verenigd Koninkrijk, omdat het Verenigd Koninkrijk een zeer belangrijke handelspartner is. Hij heeft daar absoluut gelijk in, maar met de verkiezing van Macron zijn de kansen daarop behoorlijk geslonken. De verwachting is dat Macron's stem binnen de EU veel zwaarder weegt, dan als die van zijn voorganger Hollande die als 'softie' werd beschouwd en feitelijk weinig invloed had binnen de EU.

Verhoogde indirecte belastingen

Een 'harde Brexit' zonder gunstige handelsverdragen, kan betekenen dat het Nederlandse bedrijfsleven dat zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, te maken gaat krijgen met onder andere hoge invoertarieven en kostprijsverhogende douaneprocedures. De komende twee jaar wordt het spannend en de uitkomst van de Brexit is ongewis.

Heeft u vragen over de mogelijke effecten van Brexit op uw onderneming, neemt u dan contact op met of Onno Backx.

Blijf op de hoogte van de Brexit ontwikkelingen

Lees meer artikelen over Brexit