article banner
Belastingen

De schenkingsvrijstelling eigen woning, nog dit jaar actie nodig?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

In september 2016 vroeg ik op deze plek aandacht voor de schenkingsvrijstelling eigen woning. Het bleek in sommige gevallen nodig om nog in 2016 een (kleine) schenking te doen om in de jaren 2017 / 2018 gebruik te kunnen maken van (het restant van) de (tot € 100.800; cijfer 2018) verruimde schenkingsvrijstelling. 2018 is het laatste jaar waarin op grond van de complexe overgangswetgeving in sommige situaties een in het verleden reeds benutte verhoogde schenkingsvrijstelling kan worden aangevuld met maximaal € 47.198. Het is daarbij van belang of, en in welk jaar, al een beroep is gedaan op een verhoogde vrijstelling.

Nog even de hoofdlijn van de schenkingsvrijstelling eigen woning

De basis van de schenkingsvrijstelling is vrij simpel. Voor verkrijgers (dit hoeven in tegenstelling tot de huidige regeling niet per se kinderen van de schenker te zijn) van een schenking tussen 18 en 40 jaar kunnen hun reguliere schenkingsvrijstelling verhogen tot een bedrag van € 100.800 (cijfer 2018) onder de voorwaarde dat de schenking wordt gebruikt voor de eigen woning. De verhoogde schenkingsvrijstelling is slechts één keer te benutten. De vrijstelling geldt voor schenkingen waarbij het geschonken bedrag gebruikt wordt voor de verwerving van een woning, de aflossing van een eerder daarvoor aangegane (hypothecaire) schuld, onderhoud of verbetering, of voor de afkoop van erfpacht of een recht van opstal.

Overgangsrecht

De complexiteit zit 'm in het overgangsrecht. In de zeer moeilijk leesbare bepalingen van het overgangsrecht is vastgelegd hoe moet worden omgegaan met situaties waarin in het verleden al gebruik is gemaakt van een verhoogde vrijstelling. Dit kan gaan om zowel de reguliere verhoogde vrijstelling ter zake van schenkingen door ouders aan kinderen in de leeftijd tussen 18 en 35 jaar als de verhoogde vrijstelling voor schenkingen met de eigen woning als bestedingsdoel.

Verschillende situaties

Mocht er in het verleden nooit gebruik zijn gemaakt van de schenkingsvrijstelling eigen woning, dan is (vanzelfsprekend) de gehele nu geldende vrijstelling van € 100.800 te claimen. In geval in het verleden al een verhoogde vrijstelling is benut, kan de destijds benutte vrijstelling in sommige situaties worden aangevuld. De volgende situaties zijn denkbaar:

Benutte verhoogde vrijstellingen vóór 2010
a) In 2015 / 2016 gebruik gemaakt van de zogenoemde 'inhaalvrijstelling' eigen woning van maximaal € 27.570 (bedrag 2016)?

→ extra vrijstelling in 2018 van € 47.198, mits nog niet benut in 2017.

b) In 2015 / 2016 géén gebruik gemaakt van de zojuist genoemde inhaalvrijstelling eigen woning van maximaal € 27.570 (bedrag 2016)?

→ extra vrijstelling in 2018 van € 27.871, mits nog niet benut in 2017.

Benutte verhoogde vrijstellingen in de periode 2010 – 2014
In één van deze jaren een verhoogde vrijstelling benut?

→ géén extra vrijstelling meer mogelijk.

Benutte verhoogde vrijstelling in 2015 /2016
In 2015 / 2016 een verhoogde vrijstelling benut?

→ extra vrijstelling in 2018 van € 47.198.
(mits nog niet benut in 2017)

Soms actie nodig!

Per 1 januari 2019 vervalt het hiervoor geschetste overgangsrecht. Als in 2015 / 2016 een verhoogde vrijstelling is benut en in 2017 nog geen beroep is gedaan op de hierboven beschreven aanvulling van de schenkingsvrijstelling ad € 47.198, kan alleen in 2018 bedoelde aanvulling nog worden geclaimd. Kortom, als je optimaal van de verhoogde vrijstelling wilt profiteren, kan het dus nuttig zijn nog in 2018 tot actie over te gaan. Neem in zo'n geval contact op met je adviseur. Of bel mij even!