article banner
Belastingen

Het OFGR: nieuwe truc voor de rijken?

Mr. Geert de Jong Mr. Geert de Jong

De afgelopen weken werd in een aantal krantenartikelen aandacht besteed aan het open fonds voor gemene rekening (OFGR). 'Rijken vermijden vermogensbelasting via fonds voor gemene rekening' (FD), 'Rijken hebben een nieuwe route om fiscus te mijden' (Trouw). Op Twitter werd dit door een aantal politici direct opgepikt om 'de rijken' er van langs te geven. 'Altijd op zoek naar belasting ontwijken. Belastingadviseurs smullen ervan, maar samenleving mist geld' (Renske Leijten).

Nuance

Dit had mijns inziens allemaal wel wat genuanceerder gekund. In de gesprekken die ik met cliënten heb, wordt een OFGR niet handenwrijvend ontvangen als truc om maar geen belasting te hoeven betalen. Wel vinden cliënten het redelijk dat bij sparen via een OFGR belasting wordt geheven over het daadwerkelijk genoten rendement en niet over een fictief rendement dat in realiteit nooit wordt behaald. Voorbeeld. Stel een cliënt verkoopt zijn bedrijf voor € 1.000.000 en heeft dit bedrag op zijn spaarrekening staan. Beleggen vindt hij maar niets. Hij behaalt 1% rendement. De box 3-heffing bedraagt jaarlijks circa € 13.000. Als hij spaart via een OFGR bedraagt de belasting € 4.000 (te weten 25% vennootschapsbelasting over 10.000 rendement plus 25% inkomstenbelasting over het bedrag na aftrek van de vennootschapsbelasting). Dat scheelt € 9.000. Dit zou overigens ook de uitkomst zijn geweest als niet zou zijn gekozen voor een OFGR maar voor sparen via een bv.

Rendement

Is het onredelijk als een cliënt zoekt naar een manier om alleen belasting te betalen over daadwerkelijk behaald rendement? Ik vind van niet. Bij de totstandkoming van het systeem van box 3 is nadrukkelijk gemeld dat het toen bedachte forfaitaire rendement redelijkerwijs haalbaar zou zijn. De praktijk heeft uitgewezen dat dit (meestal) niet zo is. Inmiddels wordt over dit aspect tot aan de Hoge Raad geprocedeerd. Zelfs de SP, de partij van eerder genoemde Renske Leijten, is van mening dat de vermogensrendementheffing van box 3 oneerlijk is en moet worden vervangen door een belasting over werkelijk behaald rendement.

Kamervragen

De discussie over het OFGR zal nog wel even doorgaan. Inmiddels zijn er in vervolg op de krantenartikelen door D66, Groenlinks en SP kamervragen gesteld. Hopelijk komt er een zinnige discussie op gang, die echt tot doel heeft de uitwassen te bestrijden en die niet nadelig uitpakt voor belastingplichtigen die een door iedereen als onredelijk bestempelde heffing proberen te voorkomen.

Ook te lezen op: AlphenintoBusiness.nu

Gerelateerde artikelen