article banner
Private clients

Box 3 belasting: december 2019 update

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Sinds onze oktober update zijn er diverse box 3 ontwikkelingen. Zo zijn deze week klachten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) ingediend, voor de jaren 2017 en 2018 gaan binnenkort proefprocedures van start en is er door zowel de Tweede als Eerste Kamer de afgelopen geregeld over box 3 gediscussieerd. Lees de update voor een toelichting op deze ontwikkelingen.

Box 3 oud (jaren 2013-2016)

Deze week zijn de klachten bij het EHRM ingediend. Waar de Hoge Raad ons op 14 juni 2019 allen heeft achtergelaten met vraagtekens en een passieve houding, zijn de zaken nu aan het EHRM voorgelegd. Het is te hopen dat het EHRM wél tot een duidelijk en goed uitvoerbaar oordeel komt, waarmee recht wordt gedaan aan de belangen van de spaarders die inmiddels al jarenlang veel te veel box 3 belasting hebben betaald.

Een belangrijke vraag bij deze zaken is natuurlijk ook of alle andere ruim 3 miljoen belastingplichtigen inzake box 3 nou wel of niet zelf ook in actie moeten komen om hun eigen zaak bij de Belastingdienst aan te kaarten. Er was immers op 19 juli 2019 uitspraak gedaan door de Belastingdienst op het massaal bezwaar. Op dit punt heeft de staatssecretaris van Financiën zich gelukkig van zijn pragmatische kant laten zien. Hij heeft heel recent – in het kader van de afhandeling in de Eerste Kamer van – kenbaar gemaakt dat alle belastingplichtigen die onder het massaal bezwaar vallen, de uitspraak van het EHRM in onze proefprocedures mogen afwachten. Als in de EHRM-zaken op regelniveau een schending van artikel 1 EP EVRM wordt vastgesteld en er wordt een financiële genoegdoening toegekend, dan zal dat overeenkomstig worden toegekend aan de belastingplichtigen die onder de massaal bezwaarprocedure uit de aanwijzing massaal bezwaar vallen. In eerste instantie werd dit alleen toegezegd voor de jaren 2013 en 2014, maar daaraan zijn inmiddels ook de jaren 2015 en 2016 aan toegevoegd. Die laatste twee jaren vallen immers onder dezelfde aanwijzing massaal bezwaar.

Eerder dit najaar is op verzoek van de Tweede Kamer door een extern deskundig advocatenkantoor gevraagd om een opinie over de arresten die de Hoge Raad op 14 juni 2019 heeft gewezen. Dat advies verscheen op 14 oktober 2019. Daarin is te lezen dat de advocaat meent dat de wetgever niet mag stilzitten, ook niet voor deze oude - inmiddels verstreken - jaren. Maar de staatssecretaris weigert daar gevolg aan te geven. Hij meent dat hij niets hoeft te doen en wacht dus de uitkomsten af van de zaken die nu bij het EHRM zijn voorgelegd.

Box 3 inzake de jaren 2017 en verder

Voor de jaren 2017 en 2018 is per jaar een aanwijzing massaal bezwaar gedaan. De proefprocedures over deze jaren gaan binnenkort van start. De proefpersonen zijn inmiddels in gezamenlijk overleg met de Belastingdienst bepaald. Voor deze jaren is van belang dat meedoen vereist dat u tijdig en op correcte wijze bezwaar maakt tegen uw definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Inzake 2019 - maar ook de jaren daarna waarin ‘box 3’ onveranderd blijft - is de heffing nog steeds te hoog en sluit zij niet goed aan bij ieders individuele, werkelijke situatie. Dat leidt ook nu nog tot veel te hoge belastingaanslagen over uw vermogensinkomsten. Het maken van bezwaar zal dus voor deze jaren net zo zeer van belang zijn als dat inzake 2017 en 2018. De rente op spaargeld is immers nog altijd heel erg laag, terwijl de Belastingdienst blijft uitgaan van veel hogere rendementen.

Box 3 in de toekomst anders?

Hoewel er de afgelopen weken het nodige is gediscussieerd door zowel Tweede als Eerste Kamer, is er geen enkele versnelling toegezegd of een tegemoetkoming om de scherpe kantjes van box 3 af te halen. Voorlopig blijft box 3 dus zoals het is. Jammer dat de Kamerleden niet echt hun tanden hebben laten zien. Het is nu bij mooie woorden gebleven en vooral nul daden. De staatssecretaris heeft zich gered met onder meer het argument dat de Belastingdienst minstens 15 maanden nodig heeft om zaken aan te passen in de aanslagregeling. Laten we hopen dat er nooit echt acute veranderingen in ons belastingstelsel moeten worden doorgevoerd, want blijkbaar kan dat dus niet. Gelukkig is er niet zoiets als fiscale stikstof of fiscale PFAS. Het plan om in 2022 een verandering door te voeren, zal komend jaar in een wetsvoorstel zijn gevat. Hopelijk wordt dan ook duidelijker hoe de vele haken en ogen die dat mooi-weer-voorstel-als-de-spaarrente-maar-bijna-nul-blijft, worden opgelost. Wie een systeem wil invoeren wat het ene soort vermogen (het niet-spaargeld) 60 keer zwaarder belast dan het andere soort vermogen (spaargeld), heeft immers wel wat uit te leggen aan de burger…

Actualiteiten

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate