article banner
Box 3

Wordt belasting geheven over mijn box 3 inkomen zonder rekening te houden met kosten?

Drs. Cor Overduin Drs. Cor Overduin

Welke kosten maakt u eigenlijk?

Bij het bepalen van wat u heeft verdiend, kijkt u altijd naar het saldo van opbrengsten minus de kosten. In de regel is dat ook zo bij belastingen. De marktkoopman verkoopt op een goede dag misschien wel voor 1.500 euro aan spullen maar dat wil niet zeggen dat hij 1.500 euro verdient. Van die opbrengst gaan namelijk allerlei kosten af: inkoop van de spullen, transportkosten, heffing door de gemeente voor een plaats op de markt, etc. Omzet is wat anders dan winst. Geldt dat ook voor uw inkomsten in box 3?

Bij uw inkomsten in box 3 verwacht u eigenlijk hetzelfde. Aan het sparen, maar vooral aan het beleggen, zijn kosten verbonden. Denk aan bewaarloon, kosten voor het innen van dividend en/of rente en mutatiekosten. Besteedt u het beleggen uit?

De jaarlijkse beheerkosten kunnen flink oplopen. Al die kosten nemen een hap uit uw rendement. Dus als u beleggen uitbesteedt en uw vermogensbeheerder realiseert een rendement van bruto 5 procent, dan houdt u daar netto misschien maar 3 procent van over omdat er allerlei kosten gemaakt zijn. In dit voorbeeld verwacht u dat de belastingdienst ook rekening houdt met die kosten. Dat is echter niet het geval.

Box 3 lijkt meer op een soort omzetbelasting

De belastingdienst hanteert in box 3 forfaitaire rendementen waarbij geen rekening is gehouden met kosten. Alleen al om die reden gaat de belastingdienst ten onrechte uit van een (veel) te hoog forfaitair rendement, waarover u gewoon de box 3 belasting moet betalen. Op deze manier is de box 3 belastingheffing eigenlijk geen inkomstenbelasting maar in feite een soort omzetbelasting!

Doordat geen rekening wordt gehouden met kosten, betaalt u dus altijd teveel box 3 belasting. Niet eerlijk maar wel de realiteit. Iedereen weet dat de kosten er zijn. Niet alleen bij het beleggen in effecten (aandelen, obligaties, enzovoorts) maar ook bij onroerende zaken.

Box 3 belasting in werkelijkheid hoger dan 30 procent

Ook op dit punt 'rammelt' de nieuwe box 3. Bij het wijzigen van de wet, is er in het parlement wel degelijk gevraagd waarom er geen rekening is gehouden met het feit dat er altijd kosten worden gemaakt. Deze vraag is echter niet beantwoord. Een beproefde manier in politiek Den Haag bij het omgaan met lastige vragen. De staatssecretaris keek even weg, moet u maar denken.

Diezelfde staatssecretaris had namelijk maar één doel voor ogen bij de herziening van box 3: het moest budgetneutraal gebeuren. En omdat het al zoveel gereken en moeite had gekost om benchmarks te bepalen die voor de nieuwe box 3 qua uitkomst het gewenste rendement opleverde, paste het in aanmerking nemen van kosten er niet meer bij. Want dan zouden de opbrengsten van box 3 namelijk dalen en dat was uiteraard niet de bedoeling.

Door geen rekening te houden met kosten, betalen we dus sowieso teveel box 3 belasting. Het officiële belastingtarief van box 3 is nog altijd 30 procent. Maar in werkelijkheid ligt het er ruim boven.

Lees verder

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips

Vermogensupdate

En wilt u nieuwe inzichten rondom vermogensbehoud en vermogensoverdracht?

Lees onze vermogensupdate