article banner
Goeie vraag

Hoe zorg ik dat ik altijd genoeg geld heb om te innoveren?

Walter Verra Walter Verra

Goeie vraag

Prototype-ontwikkeling is kostbaar

Laatst sprak ik Paul, CEO van een start-up die een nieuw type batterij ontwikkelt met een aanzienlijk grotere capaciteit dan huidige batterijen. In deze fase van het onderzoek heeft hij te maken met hoge kosten voor onderzoek en ontwikkeling. Hij weet dat er Nederlandse en Europese fondsen zijn om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren, maar toegang is ingewikkeld, tijdrovend en vaak zonder succes. Pauls vraag: zijn er andere manieren om subsidie te krijgen voor prototype-ontwikkeling? Een goeie vraag.

Maak kennis met de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Een subsidie in de vorm van een korting op af te dragen loonbelasting. U komt in aanmerking voor de WBSO als u werknemers in dienst heeft die werken aan oplossingen voor technische problemen die rechtstreeks te maken hebben met onderzoek en ontwikkeling. De start-up van Paul heeft één zo’n werknemer, met een salaris van 36.000 euro per jaar. Er zijn nog drie werknemers in het bedrijf werkzaam, maar zij zijn in dienst bij een andere groepsmaatschappij. De overige onderzoeks- en ontwikkelingskosten bedragen 300.000 euro. Aan de hand van drie scenario’s heb ik Paul uitgelegd hoe hij efficiënt gebruik kan maken van de WBSO. Leest u even mee.

Scenario 1

In dit scenario vragen we alleen WBSO aan voor de loonkosten van de werknemer in dienst bij de start-up bv. Deze werknemer werkt 1.200 uur op jaarbasis. Kom ik tot deze som:

Korting voor loonkosten onderzoek en ontwikkeling: 40% x 1.200 x € 29 € 13.920
Bij: forfaitaire korting voor overige onderzoeks- en ontwikkelingskosten: 40% x 1.200 x € 10 € 4.800
Totale WBSO-korting: € 18.720

De korting is gemaximeerd tot de loonbelasting die de start-up verschuldigd is. De af te dragen loonbelasting van de werknemer bedroeg 9.420 euro. In dit scenario krijgt de start-up daarom 9.420 euro korting en geen 18.720 euro.

Scenario 2

In dit scenario vragen we naast de WBSO voor de loonkosten van de werknemer ook WBSO aan voor de feitelijke overige kosten voor onderzoek en ontwikkeling van 300.000 euro. Dat leidt tot dit sommetje: korting voor loonkosten: 40 procent x 1.200 x 29 euro = 13.920 euro. Bij korting voor overige kosten voor onderzoek en ontwikkeling: 40 procent x 300.000 euro = 120.000 euro. Totale WBSO-korting: 133.920 euro.

Ook in dit scenario is de korting gemaximeerd tot de loonbelasting die de start-up verschuldigd is. De korting bedraagt daarom in dit scenario ook 9.420 euro en geen 133.920 euro.

Scenario 3

Om optimaal gebruik te maken van de WBSO heb ik Paul geadviseerd om, in combinatie met scenario 2, ook de drie werknemers uit de groepsmaatschappij op de loonlijst van de start-up te zetten. Voor hen betaalt hij nu 42.500 euro aan loonbelasting. Zo slaat hij drie vliegen in één klap. De af te dragen loonbelasting van de start-up stijgt van 9.420 euro naar 51.740 euro. Zo kost zijn werknemer voor onderzoek en ontwikkeling Paul per saldo niets. En hij houdt meer geld over voor de financiering van zijn nieuwe prototype. Niet gek.

De WBSO: meer mogelijkheden dan u denkt

Via de WBSO kunt u op relatief eenvoudige wijze subsidie krijgen voor onderzoek en ontwikkeling, zoals prototype-ontwikkeling. Handig om te weten: als u WBSO ontvangt voor de ontwikkeling van een nieuw product, komt u mogelijk ook in aanmerking voor de innovatiebox. Dan worden inkomsten uit innovatie belast tegen 5 procent in plaats van 25 procent. Mijn advies: laat u goed adviseren.

Meer weten?
 Bel belastingadviseur Walter Verra en maak een afspraak.

Bent u een dynamische organisatie?
Maak kans op een groeigesprek
Het Grant Thornton Groeirapport

 

(Be)sturen van uw organisatie naar groei

Grant Thornton heeft 6 kernuitdagingen voor groeiende organisaties geïdentificeerd. Wilt u weten wat deze uitdagingen zijn en met welke trends, ontwikkelingen en uitdagingen u te maken kunt krijgen op uw groeipad? .