banner image
Persberichten

Grant Thornton loopt voorop bij digitaal ondertekenen van SBR-jaarrekeningen middelgrote organisaties

Met ingang van het boekjaar 2017 zijn middelgrote ondernemingen verplicht om de publicatiejaarrekening digitaal te deponeren bij de Kamer van Koophandel (KvK) via Standard Business Reporting (SBR), tenzij zij gebruik kunnen maken van een vrijstelling. Voorheen gold deze verplichting alleen voor kleine rechtspersonen en micro-ondernemingen. De SBR-verplichting zal mogelijk vanaf boekjaar 2019 ook gaan gelden voor grote ondernemingen, al is dit nog deels afhankelijk van Europese wetgeving.

Marcel Welsink, Bestuurslid, partner en senior adviseur Assurance: "Medio november ontvingen alle ondernemingen in de bedrijfsklasse middelgroot een brief van de KvK waarin werd ingegaan op de verplichting om de digitale jaarrekening via SBR te deponeren. Wij hebben al in een vroeg stadium ingezet op Online Accounting, en op e-signing van jaarrekeningen ofwel het plaatsen van een digitale handtekening bij de controleverklaring in plaats van de zogenaamde 'natte' handtekening." Voor het zetten van een digitale handtekening op de verklaring maakt de accountant gebruik van het persoonsgebonden beroepscertificaat.

Online Accounting en e-signing van digitale informatie leveren veel organisaties grote voordelen op. Welsink voegt toe: "De klant kan zich beter voorbereiden op continuïteit en groei van zijn organisatie omdat hij sneller beschikt over zijn financiële informatie en daar minder tijd mee kwijt is. Daarnaast is de informatie gemakkelijk te delen met andere partijen, denk aan beleggers, banken of crediteuren. De standaard gebruikte terminologie voorkomt hierbij interpretatieverschillen. En het geautomatiseerde proces vermindert de kans op fouten. Met deze stap heeft Grant Thornton een solide basis gecreëerd voor haar verdere kwalitatieve advisering en dit geeft ons ruimte om nog meer te focussen op de echte vraagstukken bij de klant."

kopieer tekst artikel