Partner Karin van Wijngaarden

Woningcorporaties

+31 (0) 88 676 9894

Woningcorporaties staan in toenemende mate in de belangstelling van diverse instanties, waaronder de (lokale) politiek en toezichthoudende instanties.

Hierbij is sprake van specifieke wet- en regelgeving waaraan voldaan moet worden. Daarnaast zal het werkgebied de komende tijd aan verandering onderhevig zijn. Denk hierbij maar aan de op stapel staande Herzieningswet en de uitkomsten van de parlementaire enquêtecommissie rondom de gebeurtenissen inzake Vestia en andere woningcorporaties. Kortom: grote uitdagingen waarbij wij u kunnen helpen.

Zo zal het woningbezit tegen het licht moeten worden gehouden, zal in overleg met de gemeente het woningbeleid worden bepaald en daarmee ook de taken die de woningcorporatie zal gaan uitvoeren in de toekomst. Dit kan vergaande en ingrijpende consequenties hebben voor het verdienmodel van uw corporatie en haar toekomst op de langere termijn.

Onze branchespecialisten woningcorporatie beschikken over de benodigde expertise om u in deze turbulente tijden optimaal van dienst te zijn. Met onze jarenlange en diverse ervaringen bij woningcorporaties zijn wij dé ideale adviseur / sparringpartner waarbij wij meer doen dan hetgeen strikt noodzakelijk is om voor uw corporatie het optimale resultaat te behalen.

Grant Thornton kan u helpen bij:

  • jaarrekeningen controleren;
  • fiscale vraagstukken op het gebied van vennootschapsbelasting en btw;
  • juridische vraagstukken;
  • structuurwijzigingen en herstructureringen;
  • governance;
  • interim management;
  • analyse en ondersteuning bij verzorgen management informatie en externe rapportagevereisten;
  • beloningsvraagstukken (Wet normering topinkomens (semi) publieke sector).