Tax

AOW-franchise en maximaal pensioengevend loon 2018 bekend

Edzo Boven Edzo Boven

De AOW-franchise 2018 alsmede het maximaal pensioengevend salaris zijn door de overheid bekend gemaakt:

  2017 was 2018 wordt

AOW-franchise middelloon

€ 13.123 € 13.344

AOW-franchise eindloon

€ 14.850 € 15.099

AOW-franchise middelloon DGA

€ 19.191 € 19.518
AOW-franchise eindloon DGA € 21.716 € 22.085
Maximaal pensioengevend salaris € 103.317 € 105.075 (voorlopig)

AOW-franchise middelloon 2018

In de meeste pensioenregelingen geldt voor de premie voor het ouderdomspensioen de AOW-franchise middelloon. Deze wordt in de praktijk door de verzekeraar per 1 januari 2018 automatisch aangepast. Voor het berekenen van de eigen bijdrage van de werknemers in de pensioenregeling dient u zich aan te sluiten bij de AOW-franchise die door de verzekeraar toegepast wordt.

DGA franchise

De (verhoogde) DGA franchise blijft ook na het afschaffen van pensioen eigen beheer van kracht voor DGA's die extern (een gedeelte) van hun pensioen hebben verzekerd en de komende jaren niet kiezen voor afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Die DGA's moeten bij extern eigen beheer met de verhoogde franchise rekening te houden.

Bent u 'in control' voor uw pensioen?

Heeft u vragen over de toepassing van de AOW-bedragen of wilt u meer weten over collectieve pensioenregels? Neemt u dan contact op met één van onze pensioenadviseurs.

Gerelateerde artikelen

Wilt u weten welke (on)mogelijkheden box 3 heeft?

In ons box 3 thema gaan wij in op vragen die u wellicht heeft met betrekking tot box 3.

Lees onze tips