De AOW-franchise 2019 en het maximaal pensioengevend salaris zijn door de overheid bekend gemaakt:

Inmiddels zijn ook de bedragen voor 2020 bekend gemaakt.

  2018 was 2019 wordt

AOW-franchise middelloon

€ 13.344 € 13.785

AOW-franchise eindloon

€ 15.099 € 15.599

AOW-franchise middelloon dga

€ 19.518 € 20.209
AOW-franchise eindloon dga € 22.085 € 22.867
Maximaal pensioengevend salaris € 105.075 € 107.593

AOW-franchise middelloon 2019

In de meeste pensioenregelingen geldt voor de premie voor het ouderdomspensioen de AOW-franchise middelloon. Deze wordt in de praktijk door de verzekeraar per 1 januari 2019 automatisch aangepast. Voor het berekenen van de eigen bijdrage van de werknemers in de pensioenregeling zal aangesloten dienen te worden bij de AOW-franchise die door de verzekeraar toegepast wordt.

Dga franchise

De (verhoogde) dga franchise blijft ook na het afschaffen van pensioen eigen beheer van kracht voor dga's die extern (een gedeelte) van hun pensioen hebben verzekerd en de komende jaren niet kiezen voor afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Voor die dga's dient bij extern eigen beheer met de verhoogde franchise rekening gehouden te worden.

Bent u 'in control' voor uw pensioen?

Heeft u vragen over de toepassing van de AOW-bedragen of wilt u meer weten over collectieve pensioenregels? Neemt u dan contact op met één van onze pensioenadviseurs.

Actualiteiten

Lees ook andere artikelen over uw vermogen
Kan ik een hogere rente op mijn spaargeld krijgen via de inkomstenbelasting?

Moet u via de inkomstenbelasting jaarlijks bijbetalen? Dan ontvangt u binnenkort de voorlopige aanslag 2019. Uw voorlopige aanslag 2019 mag u in 11 termijnen gespreid binnen het jaar betalen, te beginnen eind februari. Als u de aanslag in één keer betaalt, vóór 28 februari a.s, dan geeft de belastingdienst een zogenoemde betalingskorting. Als u deze korting omrekent, is dat een rentevergoeding van 1,7 procent. Lees meer over de betalingskorting.

Houdt de belastingdienst rekening met mijn bitcoin koersverlies?

U zal ze maar gekocht hebben in de hausse die najaar 2017 ontstond: bitcoins. De koers ging rap omhoog. En dan wil toch iedereen daar zijn of haar graantje van meepikken? Ook al is de koers flink gestegen, toch maar instappen. In goed Nederlands: FOMO, ook wel: the fear of missing out. Als spaargeld niets oplevert en u de bitcoin iedere dag ziet stijgen, dan is het natuurlijk erg verleidelijk om in te stappen. Lees meer over hoe om te gaan met bitcoins in box 3.

Knibbel knabbel knuisje, waarom knabbelt de belastingdienst aan mijn buitenlandse huisje?

Bezitters van buitenlands onroerend goed wisten sinds 2001 niet beter dan dat ze in box 3 per saldo niets aan Nederlandse belasting moesten betalen. Immers, belastingverdragen wijzen het recht om belasting te heffen over (de inkomsten uit) onroerend goed, steevast toe aan het land waar dat onroerend goed is gelegen. Als inwoner van Nederland heeft u vervolgens vrijstelling van Nederlandse box 3 belasting. Tot 2017 was dat allemaal logisch en probleemloos. Dat kwam omdat het forfaitair rendement altijd 4 procent was en het belastingtarief altijd 30 procent. Lees meer over heffing op uw buitenlands onroerend goed.

Wat zijn de financiële gevolgen voor mijn koopwoning na echtscheiding?

Als u en uw partner een woning bezitten, dan krijgt u bij scheiding ook met fiscale gevolgen te maken. Moet bijvoorbeeld de woning worden verkocht of kan één van beiden in de woning blijven wonen? De medewerking van de bank is dan nodig bij het overzetten van de hypotheek. En heeft u erover nagedacht of degene die in de woning blijft wonen de financieringslasten wel kan dragen, waaronder begrepen de maandelijkse aflossingen? Lees meer over het wel of niet verkopen van uw woning na een echtscheiding.

Overzicht box 3 belastingtarieven 2019

U spaart en/of belegt? Dan heeft u te maken met belastingheffing in box 3. Voor het jaar 2019 heeft de staatssecretaris de nieuwe forfaitaire rendementscijfers bekend gemaakt. Bekijk de nieuwe belastingtarieven en lees onze toelichting op de nieuwe tarieven.

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan