Tax

AOW-franchise en maximum pensioengevend salaris 2019 bekend

Edzo Boven Edzo Boven

De AOW-franchise 2019 en het maximaal pensioengevend salaris zijn door de overheid bekend gemaakt:

  2018 was 2019 wordt

AOW-franchise middelloon

€ 13.344 € 13.785

AOW-franchise eindloon

€ 15.099 € 15.599

AOW-franchise middelloon dga

€ 19.518 € 20.209
AOW-franchise eindloon dga € 22.085 € 22.867
Maximaal pensioengevend salaris € 105.075 € 107.593

AOW-franchise middelloon 2019

In de meeste pensioenregelingen geldt voor de premie voor het ouderdomspensioen de AOW-franchise middelloon. Deze wordt in de praktijk door de verzekeraar per 1 januari 2019 automatisch aangepast. Voor het berekenen van de eigen bijdrage van de werknemers in de pensioenregeling zal aangesloten dienen te worden bij de AOW-franchise die door de verzekeraar toegepast wordt.

Dga franchise

De (verhoogde) dga franchise blijft ook na het afschaffen van pensioen eigen beheer van kracht voor dga's die extern (een gedeelte) van hun pensioen hebben verzekerd en de komende jaren niet kiezen voor afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Voor die dga's dient bij extern eigen beheer met de verhoogde franchise rekening gehouden te worden.

Bent u 'in control' voor uw pensioen?

Heeft u vragen over de toepassing van de AOW-bedragen of wilt u meer weten over collectieve pensioenregels? Neemt u dan contact op met één van onze pensioenadviseurs.

Actualiteiten