article banner
Belastingen

Betaling belastingschuld in natura niet belast met btw

Rene Storij Rene Storij

Een transactie is belast met btw als er tussen de leverancier en de koper een rechtsbetrekking bestaat waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld. In de meeste gevallen staat tegenover de levering van een goed of dienst een betaling in geld. Ook bij een betaling in natura is sprake van een vergoeding waarvoor btw afgedragen moet worden. Maar hoe zit het als een belastingschuld wordt voldaan door een prestatie in natura?

Afboeking belastingschuld

Het Poolse belastingrecht maakt het mogelijk een belastingschuld te voldoen door betaling in natura. Een vastgoedvennootschap heeft haar belastingschulden betaald door een overdracht van een perceel aan de gemeente. De Poolse belastingdienst stelt dat sprake is van een btw-belaste levering. Echter, het Hof van Justitie (HvJ) beslist dat de afboeking van de belastingschuld door de gemeente niet kwalificeert als dienst en er daarom geen btw-belaste betaling in natura plaatsvond.

Btw levering

Het HvJ stelt vast dat in bovengenoemde casus geen sprake was van een rechtsbetrekking waarbij over en weer prestaties worden uitgewisseld en dus geen btw verschuldigd kan zijn over de levering van de grond. Dit betekent echter niet dat dit voor elke natura betaling geldt. Vervangen we de belastingschuld voor een leenschuld dan is er in principe wel sprake van een btw levering. In Nederland is de levering, afhankelijk van de status van de grond, vrijgesteld dan wel belast. Ook bij sponsoring in natura kan heffing aan de orde zijn. Veelal valt een dienst van de ontvangende partij te constateren.

Wanneer u te maken heeft met betalingen in natura raden wij u aan voldoende aandacht te besteden aan de btw-gevolgen. Uit de Poolse casus blijkt dat deze per geval kunnen verschillen en verplichtingen over en weer nauwlettend bekeken moeten worden om (toekomstige) naheffingen te voorkomen. Uiteraard kunt u bij vragen hierover contact opnemen met uw btw-adviseur.

Gerelateerde artikelen