article banner
Healthcare

Case: btw een kostenpost?

Instellingen die actief zijn in de zorg hebben soms nog de opvatting dat btw voor hun organisatie eigenlijk van ondergeschikt belang is. In de praktijk blijkt vaak het tegendeel. Zo dacht een middelgroot ziekenhuis vrijwel geen btw belaste activiteiten te hebben. Na een quickscan van de jaarrekening constateerden wij dat er het nodige mis was. Er was niet alleen te weinig btw betaald, maar ook veel te weinig teruggevraagd. Resultaat na onderzoek: een teruggaaf van ruim 1,2 miljoen euro.

Gezamenlijk met de klant brengen wij eerst alle btw relevante activiteiten in kaart. Daarna wordt de verschuldigde btw bepaald onder aftrek van de btw die drukt op direct gerelateerde kosten en investeringen. Bovendien kan veelal een behoorlijk bedrag btw op algemene kosten in aftrek worden gebracht. Wij maken vooraf een zo nauwkeurig mogelijke inschatting van de kosten of werken voor een gefixeerd bedrag. U komt dus niet voor verrassingen te staan.

Twijfelt u over uw huidige aanpak, bel ons dan gerust voor een vrijblijvend gesprek of quickscan.