article banner
Opinie

‘Het gaat om een onderbouwde toekomstvisie’

Advisory services van Grant Thornton ondersteunt middelgrote bedrijven op het gebied van fusies & overnames, financiering en waardering. Daarbij wordt actief geadviseerd en een eigen visie bepaald niet geschuwd: ‘We verschuilen ons niet achter disclaimers en houden niet van dikke adviesrapporten.’

Het Rotterdamse kantoor van Grant Thornton ligt aan de voet van de Erasmusbrug. Het uitzicht vanaf de 7e verdieping is indrukwekkend en straalt een en al bedrijvigheid uit. Het centrum met de oude haven, de skyline van de Kop van Zuid en het drukke scheepsverkeer op de Oude Maas.

Het is een dynamiek die volgens Peter den Hertog, partner en waarderingsspecialist bij Grant Thornton Advisory Services, goed aansluit op het type bedrijven waar het advieskantoor zich op richt. ‘We focussen ons op middelgrote bedrijven die in beweging zijn; ‘groeien, fuseren, overnemen, financieren; belangrijke strategische issues met grote implicaties voor het bedrijf en de organisatie. We zitten vaak met de ondernemer zelf om de tafel: wat zijn de ambities, hoe denk je daar te komen en wat hebben we daar voor nodig?’

Daarbij wordt ook volgens collega Luc Daemen, partner M&A en specialist Funding advisory, ook steeds vaker al nagedacht over een exit-strategie. Daemen: ‘Op de automatische piloot door buffelen tot je 65e en dan maar hopen op een opvolger vanuit de familie is echt niet meer van deze tijd.

We zien steeds vaker jonge ondernemers voorbij komen die aangeven dat ze wel (eventueel een gedeelte) willen verkopen. Dat kan zijn omdat ze willen cashen, maar ook omdat ze vinden dat ze zelf niet de geschikte persoon zijn om het bedrijf een volgende fase in te loodsen. ‘Ook zijn er ondernemers die de succesvolle onderneming verder willen uitbouwen maar waarbij gebrek aan groeifinanciering een remmende factor is. Het zoeken van een passende financiële partner is dan onze gezamenlijke uitdaging’.

Waardecreatie

Daemen en Den Hertog zijn binnen Grant Thornton verantwoordelijk voor Transaction Services, een afdeling van 15 medewerkers, die zich bezighoudt met specialistische adviesdiensten, waaronder fusies & overnames, financieringsvraagstukken en bedrijfswaardering. Transaction Services maakt op haar beurt onderdeel uit van Grant Thornton Nederland, een accountants- en adviesorganisatie met achtvestigingen en ruim 800 medewerkers.

Hoewel Grant Thornton een brede portefeuille heeft, hebben Daemen en Den Hertog inmiddels veel ervaring en expertise opgebouwd in de ICT/Technologie, het havenbedrijf, automotive en de logistieke sector. Daemen: ‘Daardoor zitten wij veel met relatief jonge ondernemers om tafel die op een kruispunt staan. De afgelopen jaren is hun bedrijf vaak heel hard gegroeid, maar wat nu? Ga je alleen verder, ga je samenwerken, zoek je er een financiële partner bij? Dat zijn belangrijke beslismomenten.’

Daarbij gaat het volgens Daemen niet zo zeer om meer omzet en medewerkers, maar vooral om de vraag: hoe maak je je bedrijf meer waard, aan welke knoppen kun je draaien om de waarde van het bedrijf te vergroten?’

Onderbouwde toekomstvisie

Om de waarde te kunnen berekenen wordt volgens Den Hertog, naast zijn werk bij Grant Thornton ook voorzitter van het Nederlands Instituut van Registor Valuators (NIRV), door professionele business valuators gewerkt met de discounted cashflow-methode. Daarbij kijk je naar de toekomstige verdiencapaciteit van een bedrijf door het contant maken van de toekomstige kasstromen. 

Maar belangrijker dan de gebruikte waarderingsmethode is de input voor het model: wat zijn de prognoses voor markt, omzet, kosten en winstmarges? Den Hertog: ‘Het lijkt soms een beetje op hoger wiskunde maar in essentie gaat het om een onderbouwde toekomstvisie. Vaak wordt er ook met scenario’s gewerkt en is de waarde ook geen absoluut bedrag, maar krijg je, afhankelijk van het scenario, een bepaalde bandbreedte waarbinnen die waarde zich kan bewegen.’

Naast het reguliere waarderingswerk binnen Grant Thornton wordt Den Hertog ook als waarderingsdeskundige ingeschakeld door rechtbanken en de Ondernemingskamer. Den Hertog: ‘De oorzaken van een geschil kunnen heel divers zijn, maar rondom het bepalen van de waarde van het bedrijf gaat het vaak om verschillende toekomstvisies.

Zo had ik recent een zaak waarbij twee partners uit elkaar wilden, maar het niet eens konden worden over de waarde van de aandelen. Voor de een zat het bedrijf in een groeimarkt met een groot verdienpotentieel, terwijl de andere partner van mening was dat de markt was verzadigd en dat het bedrijf al over zijn hoogtepunt heen was. Het maakt voor de waarde van het bedrijf natuurlijk nogal uit welke visie je als uitgangspunt neemt.’

Duurzame groei

Daemen wil nog wel even benadrukken dat de waarde en de prijs van een bedrijf niet dezelfde grootheden zijn. Naast een onderbouwde toekomstvisie en het verdisconteren van verschillende risico’s wordt de marktwaarde van een bedrijf volgens hem steeds vaker bepaald door de financieringsmogelijkheden. Daemen: ‘Koper en verkoper kunnen wel een mooie prijs overeenkomen, maar als de bank vervolgens niet wil financieren heb je wel een probleem. Dat heeft onvermijdelijk invloed op de prijs.’

De oplossing ligt volgens den Hertog steeds vaker in het aantrekken van een derde partij om de financiering rond te krijgen, soms in combinatie met financiële betrokkenheid van de verkoper. Maakt dat de transactie niet veel gecompliceerder? Den Hertog: ‘Het kost wat meer tijd maar met een financiële partner erbij heb je wel een stabielere basis voor de toekomst. Het sluit ook goed aan op onze visie dat dynamische bedrijven pas hun ambities en doelstellingen kunnen realiseren als er sprake is van een goed fundament en een evenwichtige, duurzame groei.’

Bron: Brookz