article banner
Tax

Modernisering btw voor grensoverschrijdende e-commerce?

Bob van der Steen Bob van der Steen

De vereniging van Europese belastingadviseurs (CFE) heeft een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie gedaan op het gebied van de btw. De meeste aanbevelingen zijn gericht op het terugdringen van de administratieve lasten. Hierbij wordt de lidstaten gevraagd iets van hun autonomie in te leveren.

Btw-aanbevelingen CFE

De voorstellen zijn onder andere:

  • registratiedrempel voor de mini-one-stop-shop (MOSS) van 125.000 euro per jaar. Voor diensten is nu nog geen registratiedrempel, hetgeen tot zeer hoge administratieve lasten leidt.
  • Dezelfde MOSS regels voor de levering van goederen en diensten. Voor de verkoop van goederen is MOSS nog niet mogelijk. Er ligt een voorstel om dit in 2017 te introduceren.
  • Het recht om voor alle verkopen in de EU de factuurvereisten van het land van vestiging toe te passen. Nu geldt vaak dat de factuurvereisten van het land van de afnemer gelden. Dit leidt tot veel complicaties.
  • De introductie van een EU-audit, door de belastingdienst in het land van vestiging. Audits vinden nu door lokale belastingdiensten plaats en natuurlijk vaak in hun lokale taal.
  • De introductie van een resolutie om cross-border geschillen op te lossen. Het kan zijn dat door verschillen in interpretatie van de wetgeving twee landen vinden dat btw is verschuldigd in hun land. Als de landen er onderling niet uitkomen, betaalt de belastingplichtige het gelag.
  • Vervangen van afstandsverkopen drempels per land voor één EU-drempel. De meeste landen hanteren nu een registratiedrempel van 35.000 euro en een enkel land hanteert 100.000 euro.

Wij zijn zeer benieuwd hoe de lidstaten de aanbevelingen ontvangen. Ervaringen in het verleden stemmen wat dat betreft niet al te optimistisch. Mogelijk dringt het door dat Europa iets moet doen om de economische ontwikkelingen en groei van E-commerce niet al te veel in de weg te staan.

Meer informatie?

Onze btw adviseurs houden deze ontwikkelingen goed in de gaten. Mocht u meer willen weten over de aanbevelingen van de CFE of wilt u btw-advies? Neem contact op met onze btw-adviseurs.