article banner
Actualiteit

Vergeet u de subsidieregeling praktijkleren niet?

John Peek John Peek

Vanaf 2 juni tot en met 15 september 2015 kunt u weer de subsidie praktijkleren aanvragen. De subsidie is voor de werkgever een tegemoetkoming in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

Elk jaar stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 205 miljoen euro beschikbaar voor het bedrijfsleven om de opleidingskosten te drukken. De 205 miljoen wordt verdeeld over de diverse onderwijs categorieën VMBO, MBO, HBO en Promovendi. Deze nieuwe subsidie is sinds 1 januari 2014 van kracht en vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijs.

Afhankelijk van de gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie is het maximum 2.700 euro per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Digitale subsidieaanvraag

Om in aanmerking te komen voor de subsidie praktijkleren moet u de aanvraag digitaal indienen via het e-loket/eHerkenning van de overheid. Hebt u nog geen inloggegevens dan duurt een aanvraag ongeveer 7 werkdagen. Na de uiterste inzenddatum van 15 september 2015 wordt gelijktijdig besloten over alle ingediende aanvragen. Aan de hand van alle aanvragen wordt per onderwijscategorie het subsidiebedrag voor een volledige gerealiseerde plaats berekend. Daarna volgen de individuele beschikkingen en is de uiterlijke uitbetaling 15 december 2015.

Neem contact op

Hebt u het afgelopen jaar een praktijkleerplaats gehad, vraag dan op tijd de subsidie aan. Twijfelt u of een bepaalde opleiding voldoet aan alle criteria, neem dan contact op met onze subsidieafdeling 088-6769711 of stuur een e-mail naarsubsidies@gt.nl.