COVID-19

Veel NOW 1.0 subsidie terugbetalen? Beoordeel of u bezwaar kunt maken!

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Afgelopen periode stond in het teken van de definitieve afrekening van de NOW 1.0 loonkostensubsidie. In de afwikkeling zijn veel ondernemers verrast door de uitwerking van de regeling. In sommige gevallen kan een bezwaarschrift leiden tot een extra subsidie van duizenden euro’s.
Onderwerpen

Tot 31 oktober 2021 had u de tijd om uw definitieve NOW 1.0 aanvraag in te dienen. Tot en met 6 februari 2022 kunt u nog een eventuele derdedeskundigenverklaring of accountantsverklaring toesturen om uw NOW dossier aan te vullen. Daarna wordt NOW 1.0 beoordeeld en geeft het UWV een beschikking af. In deze beschikking wordt uw definitieve recht op NOW 1.0 vastgesteld en vervolgens verrekend met uw voorschot. Per saldo leidt dit tot een bijbetaling of terugbetaling van NOW 1.0.

Veel ondernemers moeten NOW terugbetalen. Dit kan meerdere redenen hebben. Bijvoorbeeld omdat de omzetdaling is meegevallen. Veel ondernemers dachten bij aanvraag in april 2020 dat de omzet (nog) verder zou dalen. Een terugbetaling kan ook komen doordat de omzet en omzetdaling anders worden berekend dan eerder gedacht. Een andere oorzaak zijn grote verschillen in de loonsom van de onderneming.

Als u NOW moet terugbetalen omdat er een groot verschil zit tussen uw loonkosten van januari 2020 en uw loonkosten van maart, april en mei 2020 adviseren wij u goed te analyseren waarom de loonkosten zijn gedaald en waarom u dus NOW moet terugbetalen.
Heeft de daling te maken met betaling van bijvoorbeeld bonussen of overwerk dan kan bezwaar tegen uw NOW 1.0 beschikking interessant zijn. Mogelijk heeft u recht op meer NOW subsidie dan u denkt.

Voor meerdere klanten hebben wij al succesvol bezwaar gemaakt. Een bezwaar moet binnen 6 weken na dagtekening van de beschikking worden ingediend. Wilt u hier meer over weten, bel uw adviseur of neem contact op met ons coronateam.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.