COVID-19

Wat moet ik doen met reiskosten als mijn personeel langdurig afwezig is?

John Boer John Boer

Als uw werknemer gedurende langere tijd niet naar het werk komt en een vaste reiskostenvergoeding ontvangt, dan mag u de onbelaste vergoeding blijven betalen tijdens de lopende maand en de kalendermaand die daarop volgt. Komt de werknemer, na die periode, midden in een maand weer naar het werk, dan mag de reiskostenvergoeding vanaf de daar op volgende maand weer onbelast worden uitgekeerd.

U mag deze vergoeding dus grofweg 6 weken aaneengesloten onbelast doorbetalen. De reden voor de afwezigheid is eigenlijk niet relevant. Deze regel geldt tijdens vakantie, ziekte, verlof of, zoals nu, thuiswerken in verband met de coronacrisis.  Na de periode van 6 weken verandert de situatie. Als u de vergoeding dan toch doorbetaalt dan is de vergoeding belast of gaat dit ten koste van uw vrije ruimte in de Werkkostenregeling.

Voor de vaste onkostenvergoeding geldt hetzelfde als voor de reiskostenvergoeding. Echter met dien verstande dat vaste kosten van de werknemer die doorlopen (bijvoorbeeld abonnement vakliteratuur) wel vergoed mogen blijven worden.

Update

Het Ministerie van Financien heeft goedgekeurd dat u tijdens de coronacrisis de reiskostenvergoeding gewoon mag doorbetalen als u dat wilt. De vaste reiskostenvergoeding hoeft niet te worden stopgezet en mag dus gewoon gebaseerd blijven op het eerder gebruikelijke reispatroon. Voor de vaste onkostenvergoeding is (nog) geen goedkeuring verleend.

Actualiteiten

Hoe kan ik reageren op het coronavirus COVID-19?

Meld u aan voor onze nieuwsbrieven

Wij brengen u graag op de hoogte van nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.

Meld u aan