article banner
Fiscale Eindejaarstips 2018

Maatregelen voor de auto

Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Lees de fiscale eindejaarstips voor de auto:

  • Koop nu een elektrische auto van de zaak
  • Vraag naar gebruik van bedrijfsauto
  • Houd in autobranche autogebruik bij
  • Laat werknemer snel zijn boeten betalen
  • Zeg vóór 2019 leasecontract auto werknemer op

Mocht u naar aanleiding van deze eindejaarstips nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met één van onze specialisten.

Koop nu een elektrische auto van de zaak

Als u nu een nieuwe auto van de zaak gaat rijden met een CO2-uitstoot van nihil, krijgt u in beginsel te maken met een bijtelling wegens privégebruik van 4%. Vanaf 1 januari 2019 geldt het lage bijtellingspercentage alleen maar voor zover de waarde van de auto niet meer bedraagt dan € 50.000. Voor zover de waarde hoger is, geldt een bijtellingspercentage van 22%. Als de auto onder overgangsrecht valt, mag u nog een tijdje de oude bijtelling hanteren. Als uw werkgever (of uw B.V.) pas in 2019 een gloednieuwe auto koopt en aan u ter beschikking stelt, zal deze niet onder het overgangsrecht vallen. Opschieten dus!

Let op!
Na de eerste wijziging van de bijtellingspercentages en CO2-uitstootgrenzen na de eerste toelating op de weg van de auto blijven de oude percentages en grenzen nog gedurende zestig maanden gelden. Deze termijn start op de eerste dag van de maand na de datum van eerste toelating. Maar daardoor geldt voor veel auto's die zijn aangeschaft vóór 1 januari 2017, een bijtellingspercentage van 25!

Vraag naar gebruik van bedrijfsauto

Als u een auto ter beschikking stelt aan een werknemer, mag u de bijtelling voor het privégebruik van de auto onder voorwaarden achterwege laten. Bijvoorbeeld als u een kopie bezit van de 'Verklaring geen privégebruik auto' van de desbetreffende werknemer. In zo'n document verklaart hij niet meer dan 500 privékilometers te rijden met de auto van de zaak. Informeer vóór de jaarwisseling bij uw werknemer of de situatie per 1 januari 2019 hetzelfde blijft of niet. Want als uw werknemer in 2019 meer dan 500 privékilometers rijdt met de auto, moet u de bijtelling voor privégebruik gaan toepassen.

Let op!
De bijtelling geldt per kalenderjaar. Wijs uw werknemer hierop en voorkom dat de 500-kilometergrens net voor het einde van het jaar wordt overschreden. Rijdt uw werknemer bijvoorbeeld alleen in de maand december meer dan 500 kilometer privé met de bedrijfsauto, dan moet u het voordeel van het privégebruik voor het gehele jaar tot het loon van die werknemer rekenen.

Houd in autobranche autogebruik bij

Bent u actief in de autobranche? Dan is de kans groot dat (een deel van) uw werknemers niet het hele jaar in dezelfde auto van de zaak rijden. In deze situatie moet u goed bijhouden welke werknemers in welke auto's rijden. Zeker met het einde van het jaar in het vooruitzicht is het een goed idee om na te gaan of u de registratie van de auto's en de werknemers op orde heeft. In de Handreiking bijtelling autobranche vindt u praktische tips.

Laat werknemer snel zijn boeten betalen

Als uw werknemer tijdens zijn gebruik van de auto van de zaak verkeersovertredingen heeft begaan, is het mogelijk dat het bedrijf in eerste instanties de boeten moet betalen. Zorg ervoor dat het bedrijf nog dit jaar deze boeten op de werknemer verhaalt. Gebeurt dat niet, dan kan de Belastingdienst het bedrag van de boeten tot het loon van de werknemer rekenen. Uw bedrijf riskeert dan ook dat het tegen een naheffingsaanslag loonheffingen aanloopt.

Zeg vóór 2019 leasecontract auto werknemer op

Verwacht u begin volgend jaar een werknemer te ontslaan die nu nog rijdt in een geleasede auto van de zaak? Regel dan dat de schadevergoeding die de leasemaatschappij in rekening brengt voor het voortijdig beëindigen van het leasecontract voor rekening komt van uw werknemer. Het meest gunstige is als u het leasecontract opzegt vóór 1 januari 2019 en zelf de schadevergoeding betaalt aan de leasemaatschappij. Vervolgens vordert u het bedrag van de afkoopboete van uw werknemer. Op die manier kan uw werknemer de doorbetaling van het boetebedrag als eigen bijdrage aftrekken van zijn bijtelling vanwege het privégebruik van de leaseauto van de zaak.