Groei

Is fraudebeheersing een kostenpost of een groeiversneller?

Drs. Peter Schimmel Drs. Peter Schimmel

Peter Schimmel is partner Forensic Accounting en Integrity Advisory en gepassioneerd over wat mens en onderneming beweegt en in beweging zet.

Fraude is een operationeel risico

Dat succesvolle groei in de weg kan zitten. Fraude ontstaat niet doordat er gelegenheid is, maar door een medewerker die van de gelegenheid gebruik maakt. Dat doet hij omdat hij de noodzaak voelt en geen weerstand biedt aan de stem van zijn geweten. Zonder mensen geen onderneming, dus is er in elke organisatie een frauderisico. Daarom heeft u strikte regels opgesteld en procedures ingericht. U houdt persoonlijk toezicht om incidenten te voorkomen en handhaaft met harde hand.

En dan blijkt plotseling dat u al jaren voor niet bestaande inkopen betaalt aan een vennootschap die op naam staat van een medewerker. Dat u loon uitkeert aan medewerkers die al lang niet meer bij u werken. Of dat u royalty’s betaalt voor rechten die u zelf al bezit.

Alles draait om betrouwbaarheid

Succesvolle fraudebeheersing werkt het best als u zich niet richt op de uitzondering, maar op de hoofdzaak: vertrouwen en waardering. Zo stimuleert u betrouwbaarheid in uw hele organisatie, intern en extern. Dus wees duidelijk over waar de grenzen liggen, wat de normen zijn en geef zelf het goede voorbeeld.

Gaat het mis? Zorg dan dat er een plan klaarligt, zodat u weet wat u te doen staat. Wees voorbereid om onderzoek te doen en houd rekening met geldende wet- en regelgeving. Wees consequent, of het nou gaat om de secretaresse of de directeur. Heeft u een vermoeden van fraude en wilt u digitale data van een medewerker verzamelen en lezen? Dan is het belangrijk dat u nu al op de hoogte bent van internationale regelgeving rond dataprivacy. Die verandert voortdurend.

Betrouwbaarheid en vrijheid geven de beste resultaten

Ik zie veel verschillende ondernemers en het klinkt misschien tegenstrijdig, maar ondernemingen die hoog scoren op effectief fraudebeleid hebben twee dingen gemeen: aan de ene kant hebben ze hun beleid op orde en zijn daar duidelijk in. Aan de andere kant geven ze hun medewerkers de vrijheid om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Om zich te ontwikkelen tot een goede vakman of -vrouw. Om suggesties te doen voor procesverbeteringen.

Hoe meer vrijheid uw medewerkers ervaren, hoe meer ze zich betrokken voelen, hoe meer ze elkaar aanspreken op betrouwbaar gedrag en hoe meer ze bereid zijn daarover verantwoording af te leggen. Vrijheid zorgt voor trots en dat is de beste verdediging tegen frauduleus gedrag. Heeft u eenmaal een betrouwbaar imago? Dan bent u minder kwetsbaar voor fraude, intern en extern. En is er dan een keer een medewerker die oneerlijk gedrag laat zien, dan kunt met recht zeggen: dit is een incident.

Gerelateerde artikelen