COVID-19

Bijzonder uitstel van betaling toch verlengd

ContributorName(contributor, true)
Door:
insight featured image
Het kabinet geeft ondernemers die in betalingsproblemen zijn gekomen door de coronacrisis toch nog drie maanden extra uitstel van betaling van belastingen. Het uitstel liep aanvankelijk af op 1 juli 2021, maar wordt nu verlengd naar 1 oktober 2021.
Onderwerpen

Bij de verlenging van het coronasteunpakket was aanvankelijk aangekondigd dat het uitstel van betaling niet verlengd zou worden. Dit zou betekenen dat het uitstel uiterlijk op 1 juli 2021 afliep. Echter, dinsdagavond heeft Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief in het debat aangekondigd dat het bijzonder uitstel van betaling toch wordt verlengd tot 1 oktober 2021. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de Tweede Kamer.

Een grote meerderheid in de Tweede Kamer wilde langer uitstel van belastingbetaling. Begin deze maand werd daarover een motie van de VVD aangenomen, maar het kabinet zag er aanvankelijk weinig in en ontraadde het voorstel. Het kabinet voerde daarbij aan dat de economie inmiddels weer dusdanig op gang is gekomen dat de meeste ondernemers voldoende verdienen om hun belastingen, zoals btw en loonheffing, te betalen.

Volgens de Kamer geldt dat echter nog lang niet voor alle ondernemers en kan die groep in geldproblemen komen als de uitstelmogelijkheid nu wordt afgeschaft. Het kabinet blijkt toch gevoelig voor dat argument en zal de motie dus alsnog uitvoeren. Daarmee krijgen ondernemers nog eens drie maanden uitstel.

Belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 terugbetaald gaan worden. Ondernemers hebben daar vijf jaar de tijd voor.

Meer weten?

Wilt u meer weten over het uitstel van betaling of over de andere coronasteunmaatregelen? Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.