COVID-19

Tegemoetkoming Vaste Lasten Q2 2021 aanvragen vanaf medio juni

Christiaan Buizer
Door:
insight featured image
Tot en met 18 mei was het mogelijk om Tegemoetkoming Vaste Lasten Q1 2021 aan te vragen. Afgelopen maandag is aangekondigd dat het loket voor de TVL Q2 2021 medio juni 2021 zal worden geopend. Dit is later dan aanvankelijk aangekondigd, vanwege een nieuwe aanpassing.
Onderwerpen

Keuzemogelijkheid

Voor de TVL Q2 2021 wordt het mogelijk om bij het referentiekwartaal te kiezen tussen het tweede kwartaal 2019 en het derde kwartaal 2020. Deze keuzemogelijkheid wordt ingevoerd naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft namelijk verzocht om een snelle oplossing te vinden voor bedrijven die geen steun ontvangen vanwege de referentieproblematiek.

Door deze aanpassing wordt verwacht dat het loket voor de TVL Q2 2021 in de tweede helft van juni geopend wordt. De exacte datum is nog niet bekend.

De TVL in het kort

De Tegemoetkoming Vaste Lasten biedt ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis compensatie voor hun vaste lasten. Voor de TVL is vereist dat u minimaal een omzetdaling heeft van 30%. Daarnaast moeten de vaste lasten minimaal € 1.500 bedragen. Hierbij wordt niet gekeken naar de werkelijke vaste lasten, maar worden de vaste lasten berekend aan de hand van een percentage dat bij de hoofdactiviteit hoort (zie hierna).

Voor de TVL Q2 2021 bedraagt het vergoedingspercentage van de vaste lasten 100%. Bij een omzetdaling van 100%, worden 100% van de vaste lasten vergoed. Bij een omzetdaling van 50%, ontvangt u een vergoeding van 50% van de vaste lasten. Wederom wordt hierbij niet gekeken naar de werkelijke vaste lasten, maar worden de vaste lasten berekend aan de hand van een percentage dat bij de hoofdactiviteit hoort.

Bijna alle bedrijven in Nederland die aan de voorwaarden voldoen, kunnen TVL aanvragen. Alleen financiële holdings, beleggingsinstellingen met beperkte toetreding en holdings en concerndiensten binnen eigen concern zonder andere nevenactiviteiten komen niet in aanmerking voor de TVL.
Het minimum subsidiebedrag per kwartaal bedraagt € 1.500. Maximaal bedraagt het subsidiebedrag € 550.000 voor mkb-bedrijven en € 600.000 voor niet-mkb bedrijven. Land- en tuinbouwbedrijven ontvangen een extra opslag voor de speciale kosten om planten en dieren in leven te houden. Deze opslag van 21% komt boven op de TVL-subsidie met een maximum van € 225.000 voor de hele coronaperiode in 2021.

SBI-codes hoofdactiviteit

De hoogte van de TVL-subsidie wordt mede bepaald door de hoofdactiviteit waar een ondernemer mee ingeschreven staat op 15 maart 2020 in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft begin dit jaar uitspraak gedaan in drie zaken over de TVL.

Het oordeel van de rechter was dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in eerste instantie mag uitgaan van de volgorde van de activiteiten, zoals opgenomen in het Handelsregister. Als een ondernemer bij RVO.nl in bezwaar bestrijdt dat deze gegevens juist zijn, moet het RVO.nl nader onderzoek doen naar de feitelijke hoofdactiviteit van de ondernemer.

Naar aanleiding van die drie uitspraken heeft het kabinet besloten twee gerichte hardheidsclausules op te nemen in de TVL vanaf het eerste kwartaal 2021. Een hardheidsclausule is een mogelijkheid om van de huidige regeling af te wijken als het gevolg van het toepassen van die regeling leidt tot onredelijke benadeling.

Met de hardheidsclausules in de TVL wordt het mogelijk dat ondernemers in aanmerking komen voor de TVL op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit, dan wel een hogere subsidie krijgen op basis van hun werkelijke hoofdactiviteit. Dit geldt dus ook als de werkelijk hoofdactiviteit afwijkt van de activiteit waarmee een onderneming staat ingeschreven in het Handelsregister op 15 maart 2020.

Accountantsverklaring

Een nieuw vereiste voor de TVL Q1 en Q2 2021 is de accountantsverklaring. Wanneer u een aanvraag TVL Q1 of Q2 2021 indient van € 125.000 of hoger, is bij de vaststelling van de subsidie een accountantsverklaring nodig. Voor de TVL Q2 2021 zijn hierover nog geen specifieke details bekend. Voor de TVL Q1 2021 geldt dat het soort accountantsverklaring afhangt van of uw onderneming op grond van het jaarrekeningrecht controleplichtig is of niet. Als uw onderneming controleplichtig is, dan heeft u een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ nodig. Als uw bedrijf niet controleplichtig is, heeft u een ‘samenstellingsverklaring’ nodig.

Startersregeling

In januari 2021 is aangekondigd dat het kabinet bezig is met de ontwikkeling van een startersregeling. Veel startende ondernemers komen namelijk niet in aanmerking voor de huidige steunmaatregelen, door bijvoorbeeld het ontbreken van een referentie-omzet. Met de nieuwe keuzemogelijkheid zullen starters in de TVL Q2 2021 regeling geïntegreerd worden en is een aparte startersregeling voor het tweede kwartaal niet meer nodig.

De recente keuzemogelijkheid geldt niet voor de TVL Q1 2021. Daarom zal voor het eerste kwartaal 2021 nog wel een startersregeling ingevoerd worden.

Twijfelt u of u recht heeft op TVL?

Of weet u door alle uitzonderingen en aanpassingen niet meer aan welke voorwaarden u moet voldoen? Met behulp van de tabel met de voorwaarden en verschillen van de TVL bepaalt u welke mogelijkheden voor u open staan en welke voorwaarden voor uw eventuele aanvraag gelden.

Meer weten?

Heeft u vragen over de Tegemoetkoming Vaste Lasten of over andere de maatregelen die de overheid heeft getroffen voor ondernemers in het kader van de coronacrisis? Neem dan contact op met ons coronateam.

Blijf op de hoogte!

Wij geven u graag nieuwe (internationale) inzichten op het gebied van financiën, bedrijfsvoering, strategie, governance, risk, compliance en meer.