Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst heeft de AOW-franchise 2021 alsmede het maximaal pensioengevend salaris bekend gemaakt. Over het algemeen zullen deze bedragen in de wetgeving worden opgenomen.
Onderwerpen
  2020 was 2021 wordt
AOW-franchise middelloon € 14.167 € 14.544
AOW-franchise eindloon € 16.030 € 16.458
AOW-franchise middelloon dga € 20.837 € 21.415
AOW-franchise eindloon dga € 23.578 € 24.232
Maximaal pensioengevend salaris € 110.111 € 112.189

AOW-franchise middelloon 2021

In de meeste pensioenregelingen geldt voor de premie voor het ouderdomspensioen de AOW-franchise middelloon. Deze wordt in de praktijk door de verzekeraar per 1 januari 2021 automatisch aangepast. Voor het berekenen van de eigen bijdrage van de werknemers in de pensioenregeling zal aangesloten dienen te worden bij de AOW-franchise die door de verzekeraar toegepast wordt.

Dga franchise

De (verhoogde) dga franchise blijft ook na het afschaffen van pensioen eigen beheer van kracht voor dga's die extern (een gedeelte) van hun pensioen hebben verzekerd en de komende jaren niet kiezen voor afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting. Voor die dga's zal bij extern eigen beheer met de verhoogde franchise rekening gehouden dienen te worden.

Als er vragen zijn over toepassing van bovenstaande kunt u terecht bij onze pensioenadviseurs.