Kent u de 'echte' feiten als u beslissingen moet nemen over hoe u omgaat met incidenten?

In een toenemend complexe wereld neemt het risico op incidenten en geschillen toe. Contractbreuk, een conflict met een externe toezichthouder, een dispuut over de omvang van schade of de waarde van een transactie, een vermeende fraude of een andere integriteitinbreuk, zoals corruptie, u staat sterker als u over de feiten beschikt. Gedegen feitenonderzoek door ervaren onafhankelijke experts op het gebied van waardering, forensische technologie, financiële recherche en accountancy, helpt u bij het gefundeerd nemen van besluiten en geeft u inzicht in de te nemen maatregelen om herhaling te voorkomen. De Valuation, investigation & dispute services specialisten van Grant Thornton helpen u om op een verantwoorde wijze risico’s te beheersen indien sprake is van (vermeende) integriteitinbreuken.

Partner Peter Schimmel

+31 (0) 88 676 9417

Neem contact op

Wij kunnen u helpen bij:

Vaak in nauwe samenwerking met uw advocaat ondersteunen onze specialisten u bij het toedrachtonderzoek naar het incident, het vaststellen van de relevante feiten, het beperken van de schade en/of het helpen voorkomen van vergelijkbare incidenten in de toekomst. We helpen daarnaast met het vaststellen van de schade ten gevolge van dergelijke incidenten en treden op als deskundige in en buiten de rechtszaal, bijvoorbeeld bij de waardebepaling van een aandelentransactie. Daartoe beschikken onze nationale en internationale specialisten over deskundigheid, ervaring en de benodigde vergunningen op het gebied van accountancy, financieel economisch onderzoek, corporate intelligence, digitaal onderzoek, e-discovery, (bedrijfs)waardering en risicobeheersing.

Op een snelle, discrete en vakkundige wijze helpen wij u om te gaan met de belangen binnen uw eigen organisatie en externe omgeving, om uw reputatie te beschermen en bij eventuele omgang met toezichthouders of opsporingsdiensten.

Door het internationale netwerk van Grant Thornton zijn wij in staat om u desgewenst wereldwijd van dienst te zijn. Onze Nederlandse praktijk heeft een leidende rol binnen de internationale Valuation, investigation & dispute services praktijk binnen Grant Thornton International.