Hoe onderscheid ik feit van fictie bij vermoedens van onregelmatigheden en hoe bepaal ik de impact?

Hoe weet ik wat waar is, als er vermoedens zijn van corruptie in mijn organisatie? Hoe krijg ik grip op digitale data die voor onderzoek nodig zijn? Hoe beperk ik de schade bij fraude of corruptie? En beschik ik wel over alle relevante feiten bij mijn juridische procedure, of komt er straks een verrassend vonnis? Goede vragen. Contractbreuk, verduistering, smeergeldzaken of andere integriteitsinbreuken zijn reële risico’s voor elke ondernemer, altijd en kunnen leiden tot schade en/of waardedaling van uw economisch belang. Wij helpen u de juiste stappen te nemen.

Beheers uw integriteitsrisico

Integriteitsschending is financieel gezien één van de grootste schadeveroorzakers. Uit serieuze studies blijkt dat wel 5% van de omzet van iedere organisatie in het geding is. Van u wordt verwacht dat u oog heeft voor het integriteitsrisico, het risico dat uw mensen niet doen wat er van hen verwacht wordt, intern of extern. U moet weten waar integriteitsrisico’s zich kunnen voordoen en maatregelen nemen om de kans op inbreuken te verkleinen. Daarvoor kunt u bijvoorbeeld de juiste werkomgeving creëren. Dan werkt u actief aan de loyaliteit van uw medewerkers aan uw organisatie. Zij zullen eerder misstanden melden en verantwoording willen afleggen. Zo organiseert u proactief uw fraude- en integriteitsbeheersing.

Forensisch verantwoord feitenonderzoek

U staat bij een vermoeden van onregelmatigheden het sterkst als u over de feiten beschikt. Met gedegen feitenonderzoek door ervaren onafhankelijke experts op het gebied van waardering, forensische technologie, financiële recherche en accountancy, kunt u gefundeerd besluiten nemen. Ook ziet u meteen welke maatregelen helpen om herhaling te voorkomen. Onze bevindingen zijn ongekleurd en houden stand in een rechtszaak mocht dat nodig zijn; onze methoden zijn robuust en forensisch verantwoord. Wij hebben ervaren forensische accountants, IT-specialisten, gedragswetenschappers en particuliere onderzoekers in ons team. Wij zijn gewend samen te werken met uw advocaten.

Ondernemingswaardering en opstellen schadestaat

Als u uw feiten op een rij heeft dan zijn belangrijke ingrediënten voor het bepalen van de economische waarde van uw onderneming of de hoogte van schade aanwezig. In ons team zitten ervaren waarderingsdeskundigen om over deze zaken te rapporteren. Zij kunnen zowel als partijdeskundige, als onpartijdige deskundige, optreden.

Specialist in elk facet van integriteitskwesties

Onze Valuation, investigation & dispute services bestrijken de volle breedte van integriteitskwesties. Voor uw ondersteuning bieden wij Valuations, Anti bribery anti corruption, Forensic investigations, Computer forensics & eDiscovery en Dispute services. Klik voor meer informatie door naar deze vijf services.

Ook internationaal

Door het internationale netwerk van Grant Thornton kunnen wij u desgewenst wereldwijd van dienst te zijn. Onze Nederlandse praktijk heeft een leidende rol binnen de internationale Valuation, investigation & dispute services praktijk binnen Grant Thornton International.

Heeft u een vraag over Valuation, investigation & dispute services? Bel ons!

Partner Yvonne Vlasman

+31 (0) 88 676 9687

Neem contact op